Октябрята за постройкой мавзолея

Postcard
Date of appearance: 1931
Made in: USSR


Postcard

Октябрята за постройкой мавзолея